สัมนาเชิงวิชาการ

ทางบริษัทฯ ได้มีจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงวิชาการเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV และนำนวัฒตกรรมใหม่ๆ มาติดตั้งและให้คำปรึกษากับทางผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นทั้งในบริษัทฯ คอนโดมิเนียม อาคาร โรงแรม โรงเรียน ห้างร้าน บ้านพักอาศัยและอื่นๆ