ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับระบบท่อน้ำ PP-R

จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกๆปี เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบและเพิ่มเติมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนนำไปใช้งานได้ถูกวิธีเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น