ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ

จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศเพื่อเพิ่มความชำนาญในการนำเทคนิคไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด เพื่อรองรับมาตรฐานให้ได้คุณภาพงานจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง