มอบเงินสวัสดิการพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2563

กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยซีฮ็อค จำกัด มอบเงินสวัสดิการพนักงานเกษียณอายุงานประจำปี 2563 พร้อมเงินขวัญถุง ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุในปี 2563 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา